Правим някои подобрения

Our Best People at Work

Благодарим за разбирането.